Hoppa till innehåll
Omegle » Villkor och bestämmelser

Villkor och bestämmelser

Välkommen till Omegle!

Dessa villkor beskriver reglerna och bestämmelserna för användningen av Omegles webbplats, som finns på https://omegleapp.onl/.

Genom att besöka denna webbplats antar vi att du accepterar dessa villkor. Fortsätt inte att använda Omegle om du inte godkänner alla villkor som anges på den här sidan.

Följande terminologi gäller för dessa villkor, integritetspolicy och friskrivningsklausul samt alla avtal: "Kund", "Du" och "Din" avser dig, den person som loggar in på denna webbplats och följer företagets villkor. "Företaget", "Oss själva", "Vi", "Vår" och "Oss" hänvisar till vårt företag. "Part", "Parter" eller "Oss" avser både Kunden och oss själva. Alla termer hänvisar till erbjudande, godkännande och övervägande av betalning som är nödvändig för att genomföra processen med vår hjälp till kunden på lämpligaste sätt för det uttryckliga syftet att tillgodose kundens behov när det gäller tillhandahållande av företagets angivna tjänster, i enlighet med och med förbehåll för, rådande lag i Nederländerna. All användning av ovanstående terminologi eller andra ord i singular, plural, stor bokstav och/eller han/hon eller de, anses vara utbytbara och hänvisar därför till samma sak.

Kakor

Vi använder oss av cookies. Genom att besöka Omegle samtycker du till att använda cookies i enlighet med Omegles integritetspolicy.

De flesta interaktiva webbplatser använder cookies för att vi ska kunna hämta användarens uppgifter vid varje besök. Cookies används av vår webbplats för att möjliggöra funktionalitet i vissa områden för att göra det enklare för personer som besöker vår webbplats. Vissa av våra affiliate-/reklampartners kan också använda cookies.

Licens

Om inget annat anges äger Omegle och/eller dess licensgivare de immateriella rättigheterna för allt material på Omegle. Alla immateriella rättigheter är reserverade. Du kan komma åt detta från Omegle för ditt eget personliga bruk underkastat de begränsningar som anges i dessa villkor.

Det får du inte:

 • Återpublicera material från Omegle
 • Sälja, hyra eller underlicensiera material från Omegle
 • Reproducera, duplicera eller kopiera material från Omegle
 • Redistribuera innehåll från Omegle

Detta avtal skall börja gälla den dag som anges i detta avtal.

Delar av denna webbplats erbjuder en möjlighet för användare att publicera och utbyta åsikter och information i vissa områden av webbplatsen. Omegle filtrerar, redigerar, publicerar eller granskar inte kommentarer innan de publiceras på webbplatsen. Kommentarer återspeglar inte synpunkter och åsikter från Omegle, dess agenter och/eller dotterbolag. Kommentarer återspeglar åsikterna och uppfattningarna hos den person som publicerar sina åsikter och uppfattningar. I den utsträckning som tillåts enligt gällande lagar ska Omegle inte hållas ansvarigt för kommentarerna eller för något ansvar, skador eller utgifter som orsakats och/eller lidits till följd av någon användning av och/eller publicering av och/eller utseende av kommentarerna på denna webbplats.

Omegle förbehåller sig rätten att övervaka alla kommentarer och att ta bort alla kommentarer som kan anses vara olämpliga, stötande eller som bryter mot dessa villkor.

Du garanterar och försäkrar att:

 • Du har rätt att publicera kommentarerna på vår webbplats och har alla nödvändiga licenser och samtycken för att göra det;
 • Kommentarerna inkräktar inte på någon immateriell rättighet, inklusive utan begränsning upphovsrätt, patent eller varumärke för någon tredje part;
 • Kommentarerna innehåller inte något ärekränkande, ärekränkande, stötande, oanständigt eller på annat sätt olagligt material som är en invasion av privatlivet
 • Kommentarerna kommer inte att användas för att begära eller marknadsföra affärer eller anpassade eller nuvarande kommersiella aktiviteter eller olaglig verksamhet.

Du ger härmed Omegle en icke-exklusiv licens att använda, reproducera, redigera och auktorisera andra att använda, reproducera och redigera alla dina kommentarer i alla former, format eller media.

Hyperlänkning till vårt innehåll

Följande organisationer får länka till vår webbplats utan föregående skriftligt godkännande:

 • Statliga organ;
 • Sökmotorer;
 • Nyhetsorganisationer;
 • Distributörer av onlinekataloger kan länka till vår webbplats på samma sätt som de länkar till webbplatser för andra listade företag; och
 • Ackrediterade företag i hela systemet med undantag för ideella organisationer, shoppingcenter för välgörenhet och insamlingsgrupper för välgörenhet som inte får hyperlänka till vår webbplats.

Dessa organisationer får länka till vår hemsida, till publikationer eller till annan information på webbplatsen så länge som länken: (a) inte på något sätt är vilseledande; (b) inte felaktigt antyder sponsring, stöd eller godkännande av den länkande parten och dess produkter och/eller tjänster; och (c) passar in i sammanhanget på den länkande partens webbplats.

Vi kan överväga och godkänna andra länkförfrågningar från följande typer av organisationer:

 • allmänt kända informationskällor för konsumenter och/eller företag;
 • dot.com-webbplatser;
 • föreningar eller andra grupper som företräder välgörenhetsorganisationer;
 • distributörer av onlinekataloger;
 • internetportaler;
 • revisions-, advokat- och konsultföretag, och
 • utbildningsinstitutioner och branschorganisationer.

Vi kommer att godkänna länkförfrågningar från dessa organisationer om vi beslutar att: (a) länken inte ger oss eller våra ackrediterade företag en ofördelaktig bild, (b) organisationen inte har något negativt förflutet hos oss, (c) fördelen för oss av att hyperlänken syns kompenserar frånvaron av Omegle, och (d) länken är i samband med allmän resursinformation.

Dessa organisationer får länka till vår hemsida så länge länken: (a) inte på något sätt är vilseledande; (b) inte felaktigt antyder sponsring, stöd eller godkännande av den länkande parten och dess produkter eller tjänster; och (c) passar in i sammanhanget på den länkande partens webbplats.

Om du är en av de organisationer som anges i punkt 2 ovan och är intresserad av att länka till vår webbplats, måste du informera oss genom att skicka ett e-postmeddelande till Omegle. Vänligen inkludera ditt namn, din organisations namn, kontaktinformation samt webbadressen till din webbplats, en lista över alla webbadresser från vilka du avser att länka till vår webbplats och en lista över de webbadresser på vår webbplats som du skulle vilja länka till. Vänta 2-3 veckor på svar.

Godkända organisationer får hyperlänka till vår webbplats enligt följande:

 • Genom användning av vårt företagsnamn; eller
 • Genom användning av den enhetliga resurslokaliserare som länkas till, eller
 • Genom att använda någon annan beskrivning av vår webbplats som länkas till som är meningsfull i sammanhanget och formatet för innehållet på den länkande partens webbplats.

Ingen användning av Omegles logotyp eller andra illustrationer kommer att tillåtas för länkning utan ett licensavtal för varumärket.

iFrames

Utan föregående godkännande och skriftligt tillstånd får du inte skapa ramar runt våra webbsidor som på något sätt förändrar den visuella presentationen eller utseendet på vår webbplats.

Ansvar för innehåll

Vi ska inte hållas ansvariga för något innehåll som visas på din webbplats. Du samtycker till att skydda och försvara oss mot alla anspråk som framförs på din webbplats. Inga länkar får förekomma på någon webbplats som kan tolkas som ärekränkande, obscen eller kriminell, eller som gör intrång, på annat sätt kränker, eller förespråkar intrång eller annan kränkning av, tredje parts rättigheter.

Din integritet

Vänligen läs Integritetspolicy

Förbehåll för rättigheter

Vi förbehåller oss rätten att begära att du tar bort alla länkar eller någon särskild länk till vår webbplats. Du godkänner att omedelbart ta bort alla länkar till vår webbplats på begäran. Vi förbehåller oss också rätten att när som helst ändra dessa villkor och dess länkningspolicy. Genom att kontinuerligt länka till vår webbplats samtycker du till att vara bunden till och följa dessa länkvillkor.

Borttagning av länkar från vår webbplats

Om du hittar någon länk på vår webbplats som är stötande av någon anledning, är du fri att kontakta och informera oss när som helst. Vi kommer att överväga förfrågningar om att ta bort länkar, men vi är inte skyldiga att göra det eller att svara dig direkt.

Vi garanterar inte att informationen på denna webbplats är korrekt, vi garanterar inte att den är fullständig eller korrekt, och vi lovar inte heller att se till att webbplatsen förblir tillgänglig eller att materialet på webbplatsen hålls uppdaterat.

Friskrivningsklausul

I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag utesluter vi alla utfästelser, garantier och villkor som rör vår webbplats och användningen av denna webbplats. Ingenting i denna ansvarsfriskrivning kommer att:

 • begränsa eller utesluta vårt eller ert ansvar för dödsfall eller personskada;
 • begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för bedrägeri eller bedrägligt vilseledande;
 • begränsa något av våra eller dina ansvar på något sätt som inte är tillåtet enligt tillämplig lag, eller
 • utesluta något av våra eller era ansvar som inte får uteslutas enligt tillämplig lag.

De ansvarsbegränsningar och ansvarsförbud som anges i detta avsnitt och på andra ställen i denna friskrivningsklausul: (a) omfattas av föregående stycke; och (b) reglerar alla skyldigheter som uppstår enligt friskrivningsklausulen, inklusive skyldigheter som uppstår på grund av avtal, skadestånd och brott mot lagstadgad skyldighet.

Så länge webbplatsen och informationen och tjänsterna på webbplatsen tillhandahålls kostnadsfritt är vi inte ansvariga för någon förlust eller skada av något slag.